نمایش 1–12 از 17 نتیجه

سینی یا به اصطلاحی دیگر طبق، جسمی صاف با لبه های کوتاه و عمق کم، برای حمل وسایل دیگر و اکثرا پذیرایی غذا و نوشیدنی به کار می رود. به همین دلیل دارای سطح صاف است و لبه های آن از افتادن اشیا در هنگام لغزش دست جلوگیری می کند.

650/000 تومان
82/000 تومان
160/000 تومان
1/200/000 تومان
276/000 تومان
550/000 تومان
160/000 تومان
300/000 تومان
630/000 تومان
150/000 تومان