نمایش 1–12 از 22 نتیجه

سینی یا به اصطلاحی دیگر طبق، جسمی صاف با لبه های کوتاه و عمق کم، برای حمل وسایل دیگر و اکثرا پذیرایی غذا و نوشیدنی به کار می رود. به همین دلیل دارای سطح صاف است و لبه های آن از افتادن اشیا در هنگام لغزش دست جلوگیری می کند.

532/000 تومان
1/092/000 تومان
1/260/000 تومان
1/260/000 تومان
336/000 تومان
330/000 تومان
140/000 تومان
280/000 تومان
290/000 تومان
1/260/000 تومان
700/000 تومان
280/000 تومان
ورود | عضویت